Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

0-18 yaş arası çocukların bedensel, ruhsal, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek araştırma ve uygulama faaliyetleri aracılığıyla onların yaşam boyu öğrenmelerine dair kaliteli bir temele sahip olmasına, uyarıcı ihtiyacının karşılanmasına, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasına, psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlara ve ruh sağlığı profesyonellerine yönelik hizmetlerde güvenilir ve görünürlüğü yüksek bir kurum olmaktır.

 

Misyonumuz

Psikolojik destek ve araştırma faaliyetlerinde paydaşlarıyla maksimun verim ilişkisi kurmak, merkezimizden profesyonel destek hizmeti alacak bireylere ilişkin psikoterapötik inanç ve güven duygusu kazandırmak, çocuk psikoterapi ve buna dair araştırma kültürünün yaygınlaşması ve sürdürülebilir bir zemin bulmasına kalıcı katkı sağlamaktır.