Hizmetlerimiz

Desteklerimiz

 • Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ergen, yetişkin ve çiftlere psikoterapi (hafif düzeyde ve nevrotik rahatsızlıklar konusunda, psikotik hastalıklar veya ağır düzeyde olup yatış gerektiren ruhsal problemler çalışılmamaktadır) desteği sunmak. Faaliyet alanlarımız 7. Maddede belirtilmektedir.
 • Çocukların, üniversite ortamında genel bilgi ve becerilerini artırmak,
 • Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında uygulamalar yapmak ve çocukların etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak
 • Engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukları Merkezin imkanlarından yararlandırmak,
 • Çocukların becerilerini geliştirmek adına yaz okulları düzenlemek.

 

Psikoterapi Destek Alanlarımız

 • Aile terapisi bağlamında çocuk terapi; çocuklarda alt ıslatma, parmak emme, gece korkuları-kabus görme, ayrılık kaygısı, okul fobisi, teknoloji bağımlılığı konuları ile corona kaynaklı kayıp psikolojisi ve oluşan kaygı bozuklukları
 • Deprem, afet, kayıplar (yakınını kaybeden), sonrası psikolojik ilk yardım ve psikososyal yardım hizmetleri desteği
 • Travmatik yaşantılar sonrası akut stres tepkileri ve bunlara müdahale
 • Travmatik yaşantılar sonrası süresi içinde normalleşemeyen durumlara karşı(TSSB) travma terapisi desteği
 • Bireylerin geçmişlerinde yaşadıkları travmatik yaşantıların şuanki yaşam fonksiyonlarını bozması ve oluşan ruhsal acının psikodinamik psikoterapi yöntemiyle müdahale desteği
 • Çocuklara yönelik beden güvenliği ve mahremiyetini koruma becerisi kazandırma. Bunun yanında ebeveynlere de mahremiyet eğitimi konusunda bilgilendirme.
 • Çocukluk döneminde meydana gelen nörogelişimsel (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlükleri(disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi), tik vb. bozuklukların psikolojik değerlendirilmesi
 • Çocuk gelişim sürecini değerlendirme ve varsa takılmaların tespiti(bu konu ankara gelişim envanteri ve diğer objectif testlerle yapılacak)
 • Sınav kaygısı ve sınav motivasyonu (dikkat ve konsantrasyon problemleri)
 • Psikolojik risk analizi ve değerlendirmesi, risk yönetimi, krize müdahale vb
 • Anne-babaya, çocuk odaklı psikososyal destek ve psikolojik ilk yardım konusunda yardım sunulacaktır.

 

Psikoterapi Yöntemlerimiz

 • Psikanaliz Ve Psikodinamik
 • EMDR (Çocuk Ve Ergen Emdr, Temel Ve İleri Emdr Müdahaleleri)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Flash Emdr Tekniği
 • Resim Analizi
 • Rüya Analizi
 • Çocuk-ergen ve yetişkin psikolojik değerlendirme (zeka, dikkat, görsel ve psikopatolojik değerlendirme testleri).