Hakkımızda

Bu merkez, seçkin ve deneyimli danışmanlık kadrosuyla ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmak isteyen bireylere, ailelere, çocuklara, çiftlere profesyonel olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık hizmetleri sunulurken bireylere yaşam sürecinde ihtiyaç duydukları psikolojik desteği ve gerekli rehberliği sağlayarak sağlıklı bir gelişim ve hayat çizgisi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Çarem merkezi aynı zamanda hem risk altında olan bireylere yönelik araştırma ve inceleme çalışmaları hem de önleyici ve koruyucu çalışmalar (aile eğitimleri, aile seminerleri, çocuk odaklı eğitimler ve konferanslar) yürütmektedir.

Diğer yandan kurumumuz, alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerine, kurumlara eğitim vermenin yanında, psikoloji profesyonellerine yönelik olarak Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile uzmanlık eğitimleri vermektedir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

İŞ AKIŞI ADIMLARI

 

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

 

Merkez faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar yönetim kurulunca alınan kararlar ile belirlenir ve Rektörlük makamının onayına sunulur

 

 

 

 

Merkez kapsamında eğitim/atölye vb düzenlemek isteyen eğitimci, program öneri formu ile merkez müdürlüğüne başvurur. Merkez müdürlüğü yönetim kurulunun onayı ile ilgili formu Sürekli Eğitim Merkezine havale eder.

 

                                                         

Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

 

 

 

 

Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

Yönetim Kurulu Kararı

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Kararı

 

Hazırlayan

………….

 

Yürürlük onayı

………….

 

Kalite sistem onayı

………….