GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ KURSLAR

  1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi: MMPI eğitiminin amacı katılımcılara, Minnesota çok yönlü kişilik envanteri testini amacına uygun biçimde kullanma, objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ölçülmesi, değerlendirmesi, yorumlanması ve bilgilendirme yapılmasında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca Minnesota çok yönlü kişilik envanteri eğitimine katılanlar MMPI testini amacına uygun biçimde uygulamayı, sonuçlarını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve raporlamayı öğreneceklerdir. Kursa 17 kişi katıldı.
  2. Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi: Programın Amacı: Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocuk odaklı yapılan tanılama ve tanıya yön vermek açısından çocuk resim ve çizimlerinin kullanımını açıklamaktır. Dahası çocuk resimlerindeki yansımaların ruh sağlığı çalışanları için ne anlama geldiğini paylaşmak ve resmin analizinde dikkat edilecek odak noktaları anlatmaktır. Kursa 19 kişi katıldı.